Проект

Основна цел на проекта е да стимулира сътрудничеството между Технически университет – София и индустрията за подобряване на обучението на студенти по измервателна техника и управление на качеството в съответствие с изискванията на пазара на труда.

Прочетете повече

Новини

Екип

доц. д-р Георги Дюкенджиев - Ръководител на проекта

проф. д-р инж. Любомир Димитров - Координатор Стартиране на обучение по новата бакалавърска специалност по МИТ и по актуализираните програми

проф. д.т.н. Христо Радев - Координатор Проучване на чужди образователни програми

проф. д-р Пламен Цветков - Координатор Разработване на концепция за изменения в съществуващите учебни планове и програми

доц. д-р Емилия Ченгелова - Координатор Проучване на необходимостта на бизнеса от специфични умения и познания на инженерите в областта на ИТУК

доц. д-р Георги Милушев - Координатор Ангажиране на бизнес партньори в образователния процес

гл. ас. Николай Гуров - Координатор Комуникация и разпространение на информация

Адриана Зехирова - Финансов координатор

Добрин Иванов - Бизнес координатор

Вижте подробно

Анкета

Попълване на анкета (Приложение 13)

За попълване на анкетата натиснете тук